LOOSIS OSALEMISE TINGIMUSED

Uuendatud: 9.märts 2023.

Loosimise korraldaja on MTÜ Tartu Filmiselts, Tartu linn, Kalevi tn 13, 51010, edaspidi “korraldaja”. Loosimises osalemine toimub ainult siin esitatud tingimustel. Loosimises osalemine kinnitab selgesõnaliselt alljärgnevate osalemise tingimustega nõustumist.

  1. Loosis saab osaleda saab enda nime all iga isik, kes on täisealine. Loosimises osalemine on tasuta.
  2. Iga osaleja tohib ühel loosimise perioodil osaleda ühe korra. Mitmekordse osalemise või ebaõigete registreerimisandmete esitamise korral võidakse loosimises osalemine ära keelata. Osalemine on võimalik kuni 31.detsember 2023 kellani 23:59.
  3. Loosis osalemiseks peab osaleja panema oma andmed MTÜ Tartu Filmiseltsi rändkasti või täitma vormi meie veebisaidil www.tartudok2024.ee. Loosimises osalemiseks klõpsates kinnitab osaleja täielikku nõustumist osalemise tingimustega.
  4. Loosimises osalemiseks on lisaks osalemise tingimustega nõustumise kinnitamisele vajalikud osaleja isikuandmed: perekonna- ja eesnimi ning e-posti aadress.
  5. Loosimise korraldamiseks vajalikud andmed salvestatakse ainult sellel otstarbel ja neid kasutatakse ainult selle loosimisega seotud eesmärkidel. Loosimise raames kogutud andmeid töödeldakse ja kasutatakse elektrooniliselt, järgides kehtivaid andmekaitse õigusnõudeid. Andmeid talletatakse ainult seni, kuni see on kohaldatavate õigusaktide kohaselt on vajalik. Loosimise eesmärkide täitmise järel andmed kustutatakse. Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele pooltele.
  6. Kui osaleja nõustub saama MTÜ Tartu Filmiseltsi uudiskirja, siis lisatakse tema andmed uudiskirja saajate hulka.
  7. Kõigi loosimises osalejate vahel loositakse välja reis ühele inimesele nädalaks Piirissaarele, mis sisaldab endas transporti Piirissaare vabalt valitud sihtpunktist Lõuna-Eestist, toitlustust, majutust ning sissepääsu filmikassetti “Ellujäämise Kunstide” esilinastusele Piirissaarel. Kõik muud reisiga seonduvad kulud katab osaleja.
  8. Võitja kuulutatakse välja jaanuaris 2024. Kui võitja ei anna endast 14 päeva jooksul pärast teavitamist märku, siis võidu nõue aegub ja sama protseduuri kohaselt loositakse välja asendusvõitja. 
  9. Loosimises osalemisega nõustub osaleja sellega, et korraldaja avaldab võitja eesnime ja perekonnanime korraldaja sotsiaalmeedias ja veebilehel. Korraldaja jätab endale selle õiguse ilma võitjale selle eest tasu maksmata või täiendavat kokkulepet sõlmimata.
  10. Ka siis, kui mõni nendest osalemistingimustest osutub või muutub kehtetuks, jäävad ülejäänud osalemistingimused kehtima. Korraldaja jätab endale õiguse osalemistingimusi muuta ja loosimise terviklust ohustavate raskuste tekkimise korral loosimise täielikult või osaliselt peatada. Korraldaja ei võta endale mitte mingit vastutust väljapoole oma mõjupiirkonda jäävate tehniliste ega muude probleemide eest. Kohtusse pöördumine on välistatud.