Ellujäämise Kunstid

Ellujäämise Kunstid ehk Arts of Survival on Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 kunstiline kontseptsioon.

Ellujäämise kunstid on need teadmised, oskused, väärtused, mis aitavad meil tulevikus hästi elada.

Need on teadmised, oskused, väärtused, mis on meile omased, mida väärtustame, mida soovime Euroopaga jagada ja ka juurde õppida.

Neli kõige olulisemat Ellujäämise Kunsti, mis väljenduvad Tartu 2024 programmis, on omapärasus, jätkusuutlikkus, ärksameelsus ja koosloovus.

Ellujäämise Kunstide Dokprogramm kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Dokprogramm võimaldab avada Ellujäämise Kunstide väärtuseid – välja tuua paikkondlikke omapärasid, algatada diskussioone, elavdada kogukondi ja organisatsioone. Räägitud lugudega toome välja tavalisi, ent ühtaegu erilisi inimesi ning kohti, mis on olulised ühe paiga kujunemisel ja eksisteerimisel, kuid mida ehk ei osata piisavalt väärtustada. Loodame ellu kutsuda märkamist, inspiratsiooni ja mõistmist!

Omapärasus

Tartu 2024 on uhke Tartu ja Lõuna-Eesti paikkondlike eripärade üle.

Meie omapärasid avav programm, selle silmapaistev tutvustamine Euroopas ning külaliste heal tasemel võõrustamine annavad paljudele põhjuse külla tulla, külas olla – ja tulla taas.

Me oleme rahvusvaheline kultuurilinn ja –piirkond, et luua veel rohkem ühendusi maailmaga ja paista Tartu ja Lõuna-Eestina veel kaugemale.

Jätkusuutlikkus

Pärast meid ei tule veeuputust.

Tartu 2024 programm esitab küsimusi ja otsib vastuseid, kuidas elada tulevikus hästi inimesena, ühiskonnana, keskkonnana – linnas ja maal.

Jätkusuutlik kultuur on sotsiaalselt ja keskkondlikult vastutustundlik.

See tähendab, et Euroopa kultuuripealinna sündmused, tegevused ja suhtlus publikuga on korraldatud keskkonnahoidlikult ning kättesaadavalt erinevate vajadustega inimestele.

Ärksameelsus

Euroopa kultuuripealinnana kannavad meid Tartule ja Lõuna-Eestile omased haritus ja leidlikkus.

Kriitiliselt ärksameelsetena uurime kunstide kaudu inimeste ja tehnoloogia, teabe, teadmiste ja teaduste suhteid.

Ettevõtlikult ärksameelsetena kasvatame osavõttu kultuurielust, luues uusi elamusi ja keskkondi.

Me usume, et üle kõige seob noori Tartu ja Lõuna-Eestiga just kultuurist kantud ärksameelsus.

Koosloovus

Tartu 2024 koodis on põlvkondade ülene, valdkondade ülene ja rahvusteülene koosloovus.

Tartu 2024 on nii vanavanemate, emade ja isade kui laste Euroopa kultuuripealinn. Koos luues loome sidusama ühiskonna.

Koosloovat Euroopa kultuuripealinna viivad ellu võrgustike kaudu üksteist toetavad kultuurikorraldajad, kes töötavad Eesti ja Euroopa partneritega nii kunstide, teaduste kui ettevõtluse vallast.