Meie keskkonnahoiu strateegia

Sihtasutus Tartu 2024 lõi koostöös Acentoga keskkonnategevuste strateegia, mille eesmärk on asetada kultuuripealinna keskkonnaalased tegevused laiemasse maailma ja Euroopa konteksti ning välja selgitada olulisemad keskkonnaalased suunad Eestis Tartu ja Lõuna-Eesti näitel. Strateegiat toetab keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend, mida jälgivad kõik Tartu 2024 ametlikku programmi kuuluvad sündmused, kaasa arvatud Ellujäämise Kunstide Dokprogramm.

Ellujäämise Kunstide Dokprogramm lähtub järgmisest keskkonnasõbralikest põhimõttedest:

 • Eestis on kraanivesi joodav. Võimalusel kasuta enda korduvkasutatavat pudelit ja täida seda kraaniveega;
 • Eelista kohalikust toorainest tehtud toitu ja tarbi kohalike tooteid, nii avastad ka Sina midagi uut;
 • Kasuta võimalusel ühistransporti, sõidujagamisteenuseid või ökonoomsemaid autosid (elektri või biogaasi põhiseid);
 • Võimalusel väldi ühekorsete nõude või pakendite tekkimist, kasuta korduvkasutatavat pakendit toidu/toote ostmiseks ja säilitamiseks;
 • Kustuta enda järel tuled;
 • Sorteeri prügi: segaolmejäätmed, biojäätmed ning panditaara ja pakendid. Eestis on käitluses panditaara, mis tähendab, et joogipakend on võimalik viia eraldi taarakogumispunkti ja saada pakendile kulutatud summa tagasi. Võimalusel jäta taara prügist kõrvale, et seda oleks lihtne koguda.

PARTNERILE
10 soovitust sündmuskohale ja toitlustajale

 1. Sündmuse toimumise koha valikul eelistame, et see oleks lihtsasti ligipääsetav ühistranspordi ning rattaga. Teavitame alati osalejaid, kuidas on sündmusele võimalik tulla ühistranspordiga ning kus asuvad parkimisalad.
 2. Sündmuspaiga juures olevad parkimisalad peavad olema kõvakattega, et vältida ümbruskonna maastiku rikkumist.
 3. Sorteerime jäätmeid, s.t külastajatelt jäätmete kogumise liigid sõltuvad sündmuse iseloomust, kuid minimaalselt kogume eraldi segaolmejäätmed, biojäätmed ning panditaara ja pakendid (kui seda üritusel tekib).
 4. Sündmuse korraldus koht on kohustatud jäätmed suunama liikide kaupa ringlusesse andes need üle jäätmekäitlejale. Väiksemate sündmuste puhul võib korraldaja liigiti kogutud jäätmed viia jäätmejaama ise.
 5. Sündmuse korraldajal ja osalejal on kättesaadav tasuta puhas kraanivesi. Võimalusel paigutada veepunktid toidualade lähedale.
 6. Väldime pudelivee (ja muude pudeli jookide) serveerimist, pigem pakume korduskasutatavate joogipudelite täitmise võimalust. Lubame osalejatel kaasa võtta korduvkasutatavad joogipudelid ja oma toidunõud.
 7. Toitlustaja ei tohi pakkuda, ega kasutada ühekordseid joogikõrsi, segamispulki ja kokteilikaunistusi.
 8. Järgime, et järelejäänud toidule on tagatud kasutus: annetamine või korraldajate ja klientide poolt kaasavõtmine, eelistatavalt korduvkasutatavates anumates. Söödavat toitu me ära ei viska.
 9. Võimalusel tuleb ühekordsetele eelistada alati korduvkasutatavaid nõusi, söögiriistu ja serveerimis lahendusi. Kui ühekordsete nõude kasutamist pole võimalik vältida, siis eelistada kompostitavaid nõusid juhul, kui on tagatud nõuetekohane kompostimine (nt palmilehtedest ja nisukliidest või EL-i standardile EN13432 vastavad nõud, mis tähendab, et need sobivad tööstuslikuks kompostimiseks).
 10. Pakume oma sündmustel ainult 100% taimseid toite, eelistame toitlustajaid, kes pakuvad hooajalisest ja mahedast toorainest valmistatud toitu. Lisaks, eelistame õiglase kaubanduse põhimõtete järgi toodetud kohvi, teed, suhkrut ja muid toiduaineid ning jooke.